Mundart

Dit un Dat op Platt: Fröhjoht

Dit un dat op platt: Fachlück

Dit un Dat op Platt: Alles verbei

Dit un Dat op Platt: En de Bütt

Dit un Dat op Platt: Busfahre

Dit un Dat op Platt: Moral

Dit un Dat op Platt: Endruck maache

Dit un Dat op Platt: Fleeje

Dit un Dat op Platt: Üver dä Lehrer

Dit un dat op platt: Dat Konto

Inhalt abgleichen