Mundart

Dit un Dat op Platt: Üvver zwei Mark

Dit un Dat op Platt: Vizemeester

Dit un Dat op Platt: Landdaachswahl

Dit un Dat op Platt: Em Bus

Dit un Dat op Jett Neues

Dit un Dat op Platt: Dat Osterei

Dit un Dat op Platt: Wigger su?

Dit un Dat op Platt: Alleen deheem

Dit un Dat op Platt: Op de Strooß

Dit un Dat op Platt: Nominiert

Inhalt abgleichen